Produkt na wyczerpaniuŚrodek odladzający 10 kg
Donsol MAGNEZ w postaci aktywnych perełek to skuteczny środek odladzający przyjazny dla środowiska. Perełki wnikają w oblodzoną powierzchnię i odmrażają wydzielając ciepło oraz zapewniają długotrwałą ochronę przed ponownym zamarznięciem.

Donsol MAGNEZ zachowuje swoje właściwości w temperaturach dochodzących
 do -30°C.
Utrzymuje się na nawierzchniach pochyłych o nachyleniu do 45°.
Nie tworzy błota pośniegowego i nie pozostawia nalotu na chodniku i obuwiu.
Nie niszczy karoserii.
Kwalifikuje się do mieszania z solą drogową i piachem.
Może być stosowany w postaci płynnej, np. na elementach ruchomych.
Rozpuszcza się w wodzie nie powodując zatykania studzienek kanalizacyjnych.
Obniża wilgotność powietrza.

Na nawierzchniach luźnych, gruntowych wiąże kurz i wydatnie eliminuje wzbijanie się pyłów.

Kupuj swobodnie - Lucas Finanse