Hortiterapia w szklarni


Data dodania 2018-08-23
Hortiteriapia jest dziedziną socjoogrodnicta, która zajmuje się współzależnościami między człowiekiem a przyrodą. Dzięki tej dziedzinie człowiek uczy się poznawać przyrodę i obcować z nią. Hortiterapia pomaga stymulować sensorycznie wszystkie 5 zmysłów. Leczenie to zalecane jest osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, z zaburzeniami sensorycznymi, z wszelkiego rodzaju uzależnieniami oraz dzieciom, by już od najmłodszych lat zaszczepić w nich miłość i szacunek do przyrody. Jest to metoda niedoceniona przez współczesnych lekarzy, a bardzo potrzeba w dzisiejszych czasach.Udowodnione jest, że obcowanie z roślinnością znacznie poprawia samopoczucie oraz kondycję fizyczną i psychiczną. Hortiterapie odbywają się zazwyczaj na wolnym powietrzu w ogrodzie, parku, lesie oraz pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do uprawy roślin czyli w szklarniach ogrodowych, gdzie podopieczni mogą czynnie uczestniczyć w spotkaniu oraz pracowniach florystycznych, gdzie uczą się wykonywać różnego rodzaju kompozycje kwiatowe. Wiele osób preferuje również terapię bierną która polega na przebywaniu w otoczeniu roślin, wdychaniu ich zapachów, podziwianiu ich piękna, barwnych kolorów i kształtów oraz słuchania szumów liści czy traw. Człowiek od najmłodszych lat uczy się rozróżniać kilka tysięcy różnych zapachów, co sprawia że są one kojarzone z różnymi sytuacjami, wpływają na naszą psychikę, przywołują wspomnienia i emocje. To właśnie zmysł węchu w terapii ogrodniczej działa relaksacyjnie i leczniczo na nasz umysł. Popularnymi zapachami w ogrodach sensorycznych jest cytrynowy, żywiczny, ziołowy, kwiatowy, miodowy i owocowy.

Hortiterapia w szklarni

Zielona terapia w szklarni ogrodowej wiąże się głównie z czynnym udziałem pacjentów. Muszą oni wykonywać różne zajęcia, które pomagają w lepszym poznaniu roślin, ich zapachów i struktur. Podczas hortiterapi czynnej wykonuje się podstawowe czynności takie jak np. sadzenie, pielenie, pikowanie, przesadzanie, podlewanie, nawożenie roślin i zbieranie plonów. Dzięki czemu stymulowane jest naraz wszystkie pięć zmysłów (wzrok, węch, dotyk, słuch i smak).

Ogrody sensoryczne powinny powstawać głownie przy przedszkolach, szkołach, sanatoriach, szpitalach, blisko biurowców, Spa itp. Ponieważ gdy człowiek obcuje z naturą łatwiej jest mu się przystosować do miejsca w którym aktualnie przebywa.