Bezpieczeństwo na placu zabaw


Data dodania 2017-05-04
Plac zabaw to ulubione miejsce naszych pociech, dlatego bardzo ważne jest ich bezpieczeństwo i komfort. Powinno być ogrodzone i zabezpieczone przed dostaniem się zwierząt, nawet niewielkim płotkiem, który powinien mieć przynajmniej dwa wejścia z obu stron. Regulacje prawne obejmują podstawowe zalecenia między innymi: plac zabaw powinien być oddalony od linii rozgraniczających ulicę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów w odległości minimum 10 m, następnie odległość placów zabaw oraz boisk dla dzieci i młodzieży od parkingów samochodowych powinna wynosić 7 m, 10 m lub 20 m, w zależności od wielkości parkingu. Wszystkie istotne informacje dotyczące obiektów zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690). Jedynie szkoły i przedszkola nie podlegają pod powyższe rozporządzenie

Aby stworzyć nawet niewielki placyk dla dzieci, należy wybrać odpowiednie artykuły i modele zabawek, bowiem podstawą rzeczą budującą plac zabaw jest oczywiście karuzela obrotowa, posiadająca bezpieczną powierzchnię antypoślizgową, na której dziecko może bezpiecznie stać, jest zabezpieczona przed upadkiem podczas zabawy. Kolejną rzeczą jest bujak sprężynowy, najlepiej w kształcie zwierzątka, wtedy dzieci chętniej z niego korzystają, istotnym obiektem którego również nie może zabraknąć jest zjeżdżalnia z piaskownicą, często wyposażana również w niewielki domek na szczycie i dodatkową platformę lub schodki do wchodzenia. Najczęstszym niedopatrzeniem jest również wybór nawierzchni, jest to wręcz oczywiste, że nie może być ona betonowa, najlepsza jest drobno żwirowa, wykonana z piasku lub miękkich zrębków, w ostateczności trawiasta. Pamiętajmy o tym przy wyborze podłoża, ponieważ każdy wypadek lub stłuczenie spowodowane na palcu zabaw, może być pociągnięciem do odpowiedzialności osobę, która jest właścicielem obiektu. Jeśli będziemy oszczędzać na budowie, nie dziwmy się, że w późniejszym czasie wynikną jakieś problemy.

Na placach zabaw powinien być sprawdzany stan techniczny, przynajmniej raz dziennie, ponieważ nie możemy dopuścić do sytuacji, że dzieci będą bawiły się w pobliżu pękniętej zjeżdżalni czy wystającego pręta od ogrodzenia. Jeśli zamierzamy tworzyć place zabaw przy kompleksach wypoczynkowych i osiedlach, pamiętajmy o bezpieczeństwie dzieci, na którym nie powinniśmy oszczędzać.